cậu đang lãng phí một thứ tuyệt vời đó

cậu đang lãng phí một thứ tuyệt vời đó

Kevin Campbell chỉ rõ cầu thủ đang lãng phí thời gian ở Arsenal【cậu đang lãng phí một thứ tuyệt vời