chết luôn

chết luôn

Garen gắt thế lên 3 cái vô cực, bổ phát chết luôn【chết luôn】:​Garen gắt thế lên 3 cái vô cực, bổ phá