Messi tri ân CĐV 100 tuổi

Messi tri ân CĐV 100 tuổi

Cụ ông 100 tuổi ghi lại mọi bàn thắng của MessiHernan Nelo Mastrangelo là CĐV đặc biệt của Messi. Cụ