Sao thể thao Mỹ phấn khích vì Trump thua Biden

Sao thể thao Mỹ phấn khích vì Trump thua Biden

Ngay sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố, ngôi sao bóng rổ LeBron James tweet một đoạn