McGregor muốn mua lại Man Utd

McGregor muốn mua lại Man Utd

“Xin chào các bạn, tôi đang nghĩ đến việc mua lại Man Utd! Mọi người nghĩ sao về việc này?”, McGrego