Quay phim cản đường VĐV ở giải điền kinh thế giới

Quay phim cản đường VĐV ở giải điền kinh thế giới

Sự cố xảy ra khi các chân chạy đang ở đoạn đường thuận lợi để tăng tốc. Theo truyền thông Mỹ, người