rip113 pubg

rip113 pubg

Rip113 chỉ cần dùng cung và shotgun vẫn được top 1 (10 kill)【rip113 pubg】:Rip113 là một streamer nổi